Курс по „Оперативно счетоводство” по схема „Аз мога повече”

Центърът за професионално обучение към БСК организира безплатен курс по оперативно счетоводство по с схемата „Аз мога повече”.

Обучението стартира на 24 ноември 2014 г. и ще се провежда в смесена форма - дистанционно и присъствено. Завършилите обучението ще получат Свидетелство за професионална квалификация (образец на 3-54 МОН).