Център за професионално обучение
Експерт

Изпрати съобщение

Марлен Моллова работи в БСК от ноемри 2013 г. като експерт в Центъра за професионално обучение. Завършила е специалността „Икономика на човешките ресурси“ в Университета за национално и световно стопанство в специалността.

Има  богат опит в администрирането, контрола и изпълнението  на проекти в сферата на професионалното обучение на заети и безработни лица, финансирани по национални и международни програми.

В БСК работи по проекти с европейско финансиране в сферата на професионалното образование и обучение. Участва в подготовката, организацията и провеждането на професионални обучения по национални и европейски програми.