Център „Връзки с обществеността” осъществява контактите на БСК с различни заинтересовани страни, сред които медиите, обществеността, държавните институции, неправителствените организации, членовете и служителите на БСК.

Основна задача на експертите в центъра е да улесняват комуникацията между всеки, който проявява интерес към дейността и целите на БСК, както и да предоставят актуална и своевременна информация на обществеността за инициативите, становищата и приоритетите на камарата.

Дейността на център "Връзки с обществеността" е насочена в няколко направления:

  • Събиране, анализиране и обобщаване на информация, представляваща интерес за екипа и членовете на БСК;
  • Изготвяне на информационни онлайн бюлетини по ключови теми и акценти;
  • Организиране на информационни и представителни събития;
  • Провеждане на специализирани обучения по комуникационни умения и др.;
  • Работа със заинтересованите от дейността на БСК страни, вкл. медиите;
  • Поддържане на корпоративните уеб-канали на БСК, в т.ч. официален сайт, групи в социалните мрежи, уеб-страници на проекти и инициативи на камарата.