20.09.2016

Българската стопанска камара и сп. „Бизнес клуб“

организират дискусионен форум на тема:

 „АДМИНИСТРАЦИЯТА – ПОМОЩНИК ИЛИ ПРЕПЯТСТВИЕ
ЗА РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ“,

на 20 септември 2016 г., вторник, от 10.00 до 12.00 часа,
в Конферентната зала на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1)
.

За участие са поканени представители на министерства и други държавни институции, независими анализатори, браншови работодателски организации, фирми и медии.

Основни дискусионни проблеми:

  • Общо състояние на администрацията и идеи за усъвършенстването й. Как ще обучаваме администрацията, след като свършат европейските програми?
  • Регулациите – необходимост или механизъм за притискане на бизнеса.
  • Мит ли е корупцията сред администрацията?
  • Кога ще започне да се прилага оценка на въздействието на законодателството?
  • Как и кой определя размера на държавните такси?

Модератор: Камен Колев, зам.-председател на БСК

Форумът ще се излъчва онлайн
във фейсбук страницата на БСК и на сайта на сп. Бизнес клуб!

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусия на тема: