Връзки с обществеността и протокол
Директор "Връзки с обществеността и протокол"

Изпрати съобщение

Анета Алашка е магистър по българска филология и по журналистика (СУ „Св. Климент Охридски). Специализирала е в областта на управлението на човешките ресурси и управление на проекти. 

Работи в сферата на PR на НПО от 1997 г., а от 2002 г. отговаря за комуникациите на БСК.

Автор е на публикации в медиите по обществено-политически и социални теми. Има богат опит като лектор в семинарни форми на обучение в областта на публичните комуникации.

Консултант в сферата на PR на неправителствени организации.

Има опит при изпълнение на проекти с европейско финансиране, в частта за комуникационните дейности.

Съучредител и член на Дружество на практикуващите „Връзки с обществеността” към Съюза на българските журналисти.