Парламентарният секретар на БСК съдейства на членовете на камарата за осъществяване на контакти с представители на парламентарни комисии и за участие в техни заседания, следи законодателния процес и информира за текущи законопроекти в областта на индустриалната политика, трудовото и осигурителното законодателство, екологичното законодателство и всички други, които засягат дейността на фирмите и браншовите организации.

Парламентарният секретар на БСК подготвя и разпространява:

  • Ежеседмични селектирани информационни бюлетини за програмата и решенията на Народното събрание, парламентарните комисии и Министерския съвет;
  • Справки по текущи законодателни процедури;
  • Извадки по заявка от експресните стенограми на НС;
  • Периодични анализи за законодателната активност на Министерския съвет и Народното събрание.

Цвети Семерджиева

Парламентарен секретар