Божидар Данев

Председател на БСК в периода 1993 - 2018 г.

Иван Пехливанов

Председател на БСК в периода 1986 - 1991 г.

Радосвет Радев

Председател на БСК в периода 2018 - 2021 г.

Сашо Дончев

Председател на БСК в периода 2011 - 2018 г.

Георги Шиваров

Зам.-председател на БСК в периода 1993 - 2018 г.

Дикран Тебеян

Зам.-председател на БСК в периода 1999 - 2008 г.

Камен Колев

Зам.-председател на БСК в периода 2005 - 2019 г.

Петър Денев

Главен секретар на БСК в периода 1996 - 2018 г.

Бранимир Ханджиев

Главен директор "Международни организации и програми" до 2019 г.

Ваня Кирова

Главен директор ИКТ до дек. 2022 г.

Веселин Илиев

Главен директор "Външноикономическо сътрудничество" до 01.04.2023 г.

Даниела Симидчиева

Директор на ЦПО при БСК до 2020 г.

Димитър Райков

Председател на Контролния съвет

Огнян Герджиков

Председател на АС при БСК (1999-2020 г.)

Румен Котов

Председател на АС при БСК (2020-2022 г.)

Александър Миланов

Експерт "Връзки с обществеността"

Анета Йорданова

Технически сътрудник на Председателя

Атанас Бойков

Експерт "Регионални организации"

Боряна Ангелова

Експерт "Външноикономическо сътрудничество" до 2023 г.

Величко Александров

Член на УС на БСК

Венцислав Славков

Член на УС на БСК

Галя Божанова

Директор, Център за професионално обучение

Георги Славов

Директор ИКТ

Диана Проданова

Експерт "Околна среда"

Димитър Димитров

Член на УС на БСК

Екатерина Белитц

Технически сътрудник

Йорданка Велинова

Главен експерт "Данъчна политика"

Кирил Желязков

Главен директор "Браншови организации"

Кирил Желязков

Член на УС на БСК

Кристина Велчева

Експерт, Национален център за оценка на компетенциите

Максим Митков

Член на УС на БСК

Маргарита Попова

Заместник-председател и главен секретар на БСК

Марин Христов

Член на УС на БСК

Маринела Радева

Главен експерт

Мила Елисеева

Член на УС на БСК

Милена Димитрова

Експерт "Професионално обучение"

Милена Стоева

Експерт, Международно икономическо сътрудничество

Николай Минков

Член на УС на БСК

Петър Ризов

Член на УС на БСК

Рашко Рашков

Главен експерт ИКТ

Снежанка Славчева

Директор "Индустриални отношения"

Стефан Воденичаров

Член на УС на БСК

Стилиян Баласопулов

Член на УС на БСК

Таня Желязкова-Тея

Парламентарен секретар до 2016 г.

Теодора Сотирова

Консултант, МСП