Божидар Данев

Председател на БСК в периода 1993 - 2018 г.

Иван Пехливанов

Председател на БСК в периода 1986 - 1991 г.

Радосвет Радев

Председател на БСК в периода 2018 - 2021 г.

Сашо Дончев

Председател на УС на БСК в периода 2011 - 2018 г.

Георги Шиваров

Зам.-председател на БСК в периода 1993 - 2018 г.

Дикран Тебеян

Зам.-председател на БСК в периода 1999 - 2008 г.

Камен Колев

Зам.-председател на БСК в периода 2005 - 2019 г.

Петър Денев

Главен секретар на БСК в периода 1996 - 2018 г.

Огнян Герджиков

Председател на АС при БСК (1999-2020 г.)

Румен Котов

Председател на АС при БСК (2020-2022 г.)

Александър Миланов

Експерт "Връзки с обществеността"

Анета Йорданова

Технически сътрудник на Председателя

Атанас Бойков

Експерт "Регионални организации"

Галя Божанова

Директор, Център за професионално обучение

Георги Славов

Директор ИКТ

Диана Проданова

Експерт "Околна среда"

Димитър Димитров

Член на УС на БСК

Камен Влахов

Програмист

Кирил Желязков

Главен директор "Браншови организации"

Кирил Желязков

Член на УС на БСК

Кристина Велчева

Експерт, Национален център за оценка на компетенциите

Максим Митков

Член на УС на БСК

Маргарита Попова

Заместник-председател и главен секретар на БСК

Марин Христов

Член на УС на БСК

Маринела Радева

Главен експерт

Милена Димитрова

Експерт "Професионално обучение"

Милена Стоева

Експерт, Международно икономическо сътрудничество

Петър Ризов

Член на УС на БСК

Петя Цветкова

Експерт, Национален център за оценка на компетенциите

Рашко Рашков

Главен експерт ИКТ

Снежанка Славчева

Директор "Индустриални отношения"

Стефан Воденичаров

Член на УС на БСК

Стилиян Баласопулов

Член на УС на БСК

Таня Желязкова-Тея

Парламентарен секретар до 2016 г.

Теодора Сотирова

Консултант, МСП