Ръководство
Член на УС на БСК

Д-р Димитър Вълчинов Димитров, д.м., е председател на Националната асоциация на работодателите в здравеопазването и изпълнителен директор на УМБАЛ "Света Анна" - София, АД. Избран е за член на УС на БСК на 25 април 2014 г. от XIV- Общо събрание на камарата.

Д-р Димитров има две магистърски степени - "Стоматология" и "Обществено здраве и здравен мениджмънт", завършени в Медицинския университет - София. Специализирал е поливалентна стоматология, хирургична стоматология, лицево-челюстна хирургия, основи на болничното управление, анализ, прогнозиране и управление на болничния капацитет, здравен мениджмънт, медичинска информатика и др.

Защитил е докторантура по медицина във Факултет по обществено здраве при МУ - София, на тема "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията".

Награди:

  • Почетно отличие - "Златна книга" за завоюван висок престиж и обществено признание и принос за развитието на БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - връчване - 25.02.2010г.
  • Почетен плакет на Български лекарски съюз - 130 години УМБАЛ "Св. Анна" - 2009г.
  • Принос в управление на здравеопазването - в. "Форум МЕДИКУС" - за принос в управление на здравеопазването
  • Удостоверение за получаване на Златен почетен знак - Министерство на здравеопазването - по повод 130 години от основаването на УМБАЛ "Св. Анна" - 2009г.
  • Диплом - Българска стопанска камара - за въвеждане на съвременни методи в хирургичните операции и интервенции
  • Грамота - в. Пари - Най-дабра многопрофилна болница -2008г.
  • Почетно отличие на Факултет Обществено Здраве за Принос в развитието на общественото здраве - 2007г.
  • Почетен знак  "Български лекар" - МЗ, БНАМ, Съюз на учените в България, НА "Живот за България", МУ и в. Български лекар удостояват Д-р Д. Димитров с почетен знак  "Български лекар" за висок професионализъм и морал и съществен принос в националното здравеопазване - 2006г.
  • Награда на Форум медикус „За принос в управление на здравеопазването” – 2004г.
  • АКО РЪДИЪРД КИПЛИНГ - почетна грамота