Съвременният свят отдавна е открил предимствата на извънсъдебното решаване на спорове. То е алтернатива на държавното правосъдие, което навсякъде по света, а с особена сила това важи и у нас, е по-тромаво и по-скъпо.

Създаден в края на 1999 г. и започнал работа през 2000 г., АРБИТРАЖНИЯ СЪД  при БСК гарантира високо качество при решаването на спорове, обусловено от авторитетния състав на арбитражната колегия - бивши конституционни съдии и едни от най-изявените учени, изтъкнати адвокати и експерти.

Ако търсите защита на нарушеното си право и искате спорът Ви да се разреши бързо със сила на присъдено нещо, може да се обърнете към АС при БСК. Чрез него в едноинстанционно производство ще Вие получите решение, което има съща­та сила, както решението на държавния съд. Въз основа на арбитражното решение можете да получите изпълнение и в чужбина, по силата на Нюйоркската конвенция.

От стотиците арбитражни решения на АС при БСК досега, само едно единствено решение е било отменено от ВКС. Такава е и амбицията ни - да произнасяме справедливи решения.

Направете интелигентния избор!

.

Таня Йосифова

Председател

Кина Чутуркова

Зам.-председател

Наталия Събева

Зам.-председател

Милена Караангелова

Секретар на АС