04.07.2022

Семинарът се проведе в Добрич

На 2 юли 2022 г., по покана на Адвокатска колегия – гр. Добрич, и съвместно с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ се проведе семинар на тема „Електронни документи: материалноправен режим и актуални проблеми при упражняване на процесуални права по електронен път“.

Лектори на семинара бяха адв. д-р Гергана Върбанова – арбитър към Арбитражния съд при БСК, и проф. д-р Георги Димитров.

Семинарът се проведе при засилен интерес предвид темата, която беше представена в две части – материалноправна уредба на електронните документи с лектор проф. Георги Димитров, и упражняване на процесуални права по електронен път, представяне и оспорване на електронни документи, връчване по електронен път, с лектор адв. д-р Гергана Върбанова.

Дата: 04.07.2022

Източник: БСК

Прочетено: 217