Център „Външноикономическо сътрудничество” подпомага фирми и организации в тяхната международна дейност, представлява БСК в Enterprise Europe Network (EEN) – най-голямата информационно-консултантска мрежа в подкрепа на малки и средни предприятия в света.

Центърът дава становища по документи относно външноикономическата дейност на национално и европейско ниво, преговори в рамките на СТО и др.

Центърът разполага с актуални външноикономически бази данни, вкл. световна външнотърговска статистика. Интернет страницата на центъра www.ierc.bia-bg.com е най-богата безплатна библиотека с външнотърговски договори в България

Център „Външноикономическо сътрудничество” може да Ви е полезен за:

 • Подпомагане интернационализацията на български фирми;
 • Намиране на потенциални партньори и пазари; 
 • Маркетингови проучвания на българския и чужди пазари, продуктови и секторни проучвания, пазарен достъп, 
 • Външнотърговски и митнически консултации, анализи и информация;
 • Организиране на международни срещи, делови мисии, фирмени презентации, семинари, обучения и бизнес форуми, кооперационни борси за технологичен трансфер и ноу-хау между иновативни предприятия;
 • Финансиране дейността на фирмата;
 • Инвестиционно консултиране и подпомагане при сливания и придобивания;
 • Технологичен трансфер и технологично развитие, иновационни процеси, съдействие при пазарната реализация на научни разработки;
 • Информиране и подпомагане за участие по Хоризонт Европа, European Innovation Council, INTERREG, Single Market Program, Erasmus + и др.;
 • Оценка на управленските процеси в предприятията по лицензирана методология IMP3rove Academy Innovation Health Check, Digital Innovation Quotient, Corporate Sustainability Navigator, Innovation Management Excellence Assessment..
 • Open Innovation Platform – платформа за предизвикателства относно намирането на нови бизнес решения.
 • Абонамент относно обществени поръчки в ЕС по предварително зададени критерии
 • Безплатни консултации за проекти по EIC

Официалният сайт на Център „Външноикономическо сътрудничество” можете да разгледате тук.

Христина Каспарян

Главен директор

Миряна Недева

Главен експерт

Мария Коланева

Младши сътрудник