09.06.2022

Представяме ви първата част от анализ за тенденциите в хранително-вкусовата индустрия. Очаквайте следващите части на 16 и на 23 юни.

___

Глобалните мега тенденции, подкладени и ускорени от ковид-19 кризата и конфликта Украйна-Русия, се усещат във всяка сфера на икономиката и тяхното въздействие не е за подценяване. Нещо повече, подценяването на тяхната сила и ефект върху пазара може неусетно да отнеме релевантността на една компания и да я обезличи във все по-конкурентния пазар.

Такива времена неминуемо са съпътствани от кризи и конфликти, които се задълбочават. В такива моменти навременното разпознаване на тенденциите е тайно оръжие. Тенденциите са езикът и следите към появяващи се потребителски потребности, преориентиране на възможности, промяна на поведение. Всяка фирма трябва да оцени дали произвежда правилните продукти, дали предоставя правилните услуги, дали се позиционира в правилните пазарни сегменти. Дешифрирането на това накъде се движи светът води до нови възможности за развитие. Начинът и скоростта, с които бизнесът реагира, и неговата готовност и устойчивост ще предопределят развитието на българската икономика.

Една от най-динамичните и жизненоважни индустрии, която е на гребена на промените, породени от глобалните тенденции, е хранително-вкусовата индустрия. В тази статия ще ви представим няколко примера за тенденциите в хранително-вкусовата индустрия, тяхното влияние, възможностите и рисковете, които пораждат, и как компаниите адаптират своите дейности, за да останат релевантни на пазара. Надяваме се с тази статия да ви дадем малко храна за размисъл.

Вкусете от глобалните сили, които влияят непрестанно върху индустрията, предпочитанията на потребителите и посоката на развитие на пазара.

Тенденции в поведението на потребителите

Преди да сме започнали да говорим по темата как тенденциите влияят на хранително-вкусовата индустрия, е важно първо да отбележим, че тенденциите винаги са подтикнати от променящите се нужди, желания и очаквания на потребителите. Според Euromonitor International радикалните промени в начина на живот през последните 2 години са мотивирали потребителите да вземат преднамерени, добре обмислени и амбициозни решения. Открояват се 10 нововъзникващи и бързо развиващи се потребителски тенденции през 2022 г. Тези тенденции дават представа за променящите се потребителски ценности, като изследват как поведението на потребителите се променя и поражда смущения в бизнеса в световен мащаб. Устойчивостта и адаптивността на потребителите бяха подложени на изпитание през 2021 г., принуждавайки ги да се откажат от контрола и да се изправят пред несигурността. Тази година потребителите хващат бика за рогата и си проправят път напред, водени от техните желания и ценности. Ето някои от тенденциите според Euromonitor International, касаещи потребителите в хранителната индустрия:

 • Backup planner – Потребител, подготвен с план Б за постигане на своите потребителски цели
  • дефицитите във веригите на доставки принуждават предприятията да се ориентират към нови решения за достъп до продукти и услуги на своите клиенти. Две крайности се забелязват в поведението при пазаруване на потребителската група „Backup Planners“ – плащане за „премиум“ или преминаване към по-рентабилни опции, като например покупка втора употреба или наемане. (намиране на креативни решения или обръщане към алтернативи)
  • До края на 2022 г. веригите на доставки би трябвало да започнат да се стабилизират и достъпът до продукти да достигне нивата преди COVID-19. И все пак, новите навици за пазаруване ще диктуват как „Backup Planners“ намират и избират своите продукти, от местни източници до марки продаващи директно на потребителите до абонаментни услуги. Локализацията и оптимизацията ще станат норма. Компаниите и дистрибуторите трябва да използват данни, за да подобрят видимостта на веригата на доставки, да усъвършенстват операциите и да преосмислят инвестициите си.
 • Climate Changer – Потребител, вярващ, че може да допринесе за преборването с изменението на климата чрез ежедневните си потребителски избори
  • Зеленият активизъм и нисковъглеродният начин на живот са тук и няма да си отидат в скоро време. С ескалиращите опасения относно извънредната климатична обстановка, потребителите предприемат действия чрез продуктите, които закупуват. За да спечелят доверието на „Climate Changers“, компаниите трябва да предлагат продукти, които са сертифицирани за въглероден отпечатък. Прозрачното етикетиране на въглеродно-неутралните продукти изгражда доверие и позволява на потребителите да вземат информиран избор. COVID-19 е съществен катализатор в прехода към нулева икономика. Потребителите започват да осъзнават своя индивидуален принос към изменението на климата. През 2021 г. една трета от световните потребители активно намалиха емисиите си и една четвърт използваха въглеродни компенсации, за да ги компенсират. Потребителската група „Climate Changers“ правят по-устойчив избор, като същевременно изискват действия и прозрачност от марките. Потребителите, притеснени от изменението на климата, намаляват използването на пластмаса и изхвърлянето на хранителни отпадъци и увеличават рециклирането и разделното събиране, наред с други дейности.
  • Милениалите и поколението Z, особено, смятат, че техният потребителски избор може да допринесе към промяна. В близкото бъдеще тази кохорта с най-висока покупателна способност ще използва инструменти за осигуряване на минимално въздействие върху климата.
 • Digital Seniors – Дигитално активни пенсионери
  • Възрастните потребители бяха принудени да преминат към онлайн пространството поради „затварянето“ на света по време на Ковид-19. Сега, запознати и комфортни с използването на технологиите, „Digital Seniors“ имат свободата да правят покупки и да използват услуги през този канал. Бизнесът има възможност да приспособи своето дигитално преживяване към нуждите на тази набъбнала онлайн аудитория. Световното население на възраст 60+ ще нарасне с 65% от 2021 до 2040 г., достигайки над два милиарда души. Тази относително богата кохорта натрупва повече опит и увереност в използването на онлайн услугите и започва да се възползва от повече технологични решения, които улесняват ежедневния им живот. Наред със сърфирането и пазаруването онлайн, „Digital Seniors“ приемат виртуални решения за общуване, здравни прегледи, финанси и учене.
  • Повече от 65% от потребителите на възраст над 60 години търсят по-улеснен живот. Предприятията, които успешно обслужват тази група, трябва да разработят лесни за използване устройства и да опростят съществуващите технологии. Компаниите също така могат да предложат обучение и подкрепа, за да въведат и образоват тези потребители.
 • Eating healthy – Здравословно хранене
  • По данни от изследване на EIT Food (измежду +2000 18-24-годишни младежи в ЕС) изплува нов навик сред поколение Z. Резултатите ясно показват поколение, което е силно заинтересовано, осведомено и ангажирано относно своите хранителни навици и как те са обвързани със здравословното и психичното им здраве.
  • Близо три четвърти (72%) от поколението Z казват, че възприемат здравословното хранене като неразделна част от тяхното физическо и психическо здраве, като седем от 10 (71%) полагат усилия да консумират здравословна храна, докато са у дома. Въпреки че опитите за здравословно хранене намаляват, когато младите хора са навън, поколение Z е толкова ангажирано с хранителните си навици, че средно над половината от 18-24-годишните (52%) в цяла Европа следят хранителната си консумацията по един или друг начин.
  • Тези разумни представители на поколение Z предпочитат непреработени, органични и базирани на растителна основа храни и избягват преработените храни, които 79% от тях смятат за нездравословни.
  • Засиленият фокус върху здравословните навици е стимулиран и от пандемията Covid-19, като над половината от младите хора (58%) в цяла Европа споделят, че пандемията ги е мотивирала да бъдат по-осъзнати към здравословното хранене.
  • Три четвърти (75%) от младите хора се оплакват, че се нуждаят от по-ясни съвети как да се хранят здравословно и балансирано, като две трети (65%) съобщават, че не са получили достатъчно познания в училище относно здравословното хранене.
  • Близо 77% от младите биха искали да бъдат по-добре осведомени относно връзката между това, което ядат, и психичното им здраве, число, което нараства до 82% при младите жени. Когато става въпрос за насърчаване на младите хора към здравословно хранене, поколение Z определи намалената или субсидираната здравословна храна като най-въздействащата опция (43%) – което не е изненада, отчитайки, че две трети (67%) възприемат здравословната храна като по-скъпа от нездравословната.
  • 78% биха желали етикетите на храните да имат по-ясна информация за начина, по който се обработва храната, а не само за съставките й, докато три четвърти (75%) смятат, че марките трябва да бъдат по-прозрачни с потребителите относно техните съставки и процеси.

__________

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ, в което ще ви запознаем с технологичните тенденции.

__________

Българска стопанска камара стартира първото в България проучване с цел да анализира информация доколко българският бизнес е готов да посрещне предизвикателствата на променящия се свят. Голяма част от отговорилите до момента фирми са споделили, че споменатите по-горе в статията тенденции няма да ги засегнат пряко или не се отнасят за техния бизнес. Тези отговори бяха получени преди войната в Украйна. Към днешна дата, обаче, събитията се развиват по начин, който пряко или косвено засяга всички сектори на икономиката. Ето защо следенето и анализът на глобалните тенденции е част от осигуряването на растежа и развитието на всеки бизнес. Рано или късно тенденциите се превръщат в норма.

А Вас засягат ли Ви появяващите се тенденции? Готови ли сте за бъдещето?

* Тази статия се позовава на достоверни източници като Trend Hunter, McKinsey & Company, Gartner, Future Today Institute, Euromonitor International, Institute for the Future, EIT Food, Pitchbook, Deloitte.

По статията работи екипът на Центъра за международно икономическо сътрудничество към Българската стопанска камара.

__________

 

Как световните мегатенденции влияят на хранително-вкусовата индустрия?