Външноикономическо сътрудничество
Главен директор

Изпрати съобщение

Веселин Илиев е с богат опит в сферата на външната търговия, подпомагане на износа, пазарни анализи, инвестиционно консултиране, корпоративното управление, производствената автоматизация, консултирането на международни компании.

Ръководител е на Център „Външноикономическо сътрудничество” .

В рамките на членството на БСК в BUSINESSEUROPE отговаря за партньорството с тази най-голяма бизнес организация в Европа по темите: търговска политика; митници, експортен контрол, мерки за търговска защита, сигурност по веригата на доставки.

Веселин Илиев отговаря за следните теми:

  • Пазарни проучвания и анализи
  • Интернационализация на МСП на пазари извън ЕС
  • Достъп до финансиране и инвестиции
  • Тематична група „Sustainability” към Enterprise Europe Network
  • Оценка на капацитета за иновационен мениджмънт, лицензиран IMP3rove и Innovation Health Check Guide
  • Икономическа дипломация
  • Технологичен трансфер

Вж. СНИМКИ