Ръководство
Член на УС на БСК

Изпрати съобщение

Антон Петров е роден на 13 август 1966 г. в гр. София. Завършил е Университета за национално и световно стопанство в София.

Заема следните длъжности:

  • Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Металко България“ ЕАД;
  • Член на УС на „Леско“ ООД;
  • Член на Съвета на директорите на: „Стомана Индъстри“ АД, „Стомана Инженеринг“ АД, „Сидма България“ ЕАД, „Аифорос България“ ЕАД и „Порт Свищов Уест“ АД.

От 2007 г. до ноември 2022 г. е председател на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ).

Владее английски и гръцки езици. Женен, с три деца.