Ръководство
Член на УС на БСК

Изпрати съобщение

Антон Петров е роден на 13 август 1966 г. в гр. София. Завършил е Университета за национално и световно стопанство в София.
 
Заема следните длъжности:
 
  • Регионален представител на VIOHALCO S.A. 
  • Изпълнителен директор на Тепро Метал ЕАД 
  • Член на Съвета на директорите на: Стомана индъстри АД, София мед АД, Сигма-ИС АД и Тепро стил ЕАД 
  • Член на Управителния съвет на Леско ООД
 
От 2007 г. до ноември 2022 г. е Председател на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ).
 
Женен, с три деца.