Ръководство
Член на УС на БСК

Изпрати съобщение

Председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК

Виолина Маринова е родена в София през 1953 г.

Завършила е  специалност "Финанси и кредит" във ВФСИ "Д. Ценов", Свищов, през 1977 г. Специализирала е "Комплексно банково обслужване на населението от ДСК" (1986 г.) в УНСС, София, и "Мениджмънт, Маркетинг, Бизнес комуникации; Финанси и счетоводство" в Института по мениджмънт и маркетинг, София.

Владее френски и руски език, говори арменски и английски език.

Г-жа Маринова има повече от 40 години опит в банковото дело, изцяло в Банка ДСК. Започва работа през 1971 г. като счетоводител в клон ДСК-2, а по-късно става главен директор на клон ДСК 2 (1985 - 96 г.), и заместник-председател на Управителния съвет на Банка ДСК и изпълнителен директор (1996 - 2001 г.). От септември 2001 г. до 2004 г. е член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Банка ДСК, а от май 2004 г. е началник на Управление "Вътрешен контрол и одит" на банката. С решение на Надзорния съвет на Банка ДСК от 29 ноември 2004 г. Виолина Маринова е избрана за главен изпълнителен директор на Банка ДСК.

Към настоящия момент Виолина Маринова е председател на Надзорния съвет на Пенсионно-осигурителна компания "ДСК-Родина", заместник-председател на Съвета на директорите на "Банксервиз" и член на Управителния съвет на Българската стопанска камара. Била е зам.-председател на Асоциацията на банките в България.

В качеството си на член на настоятелството на Държавен музикален театър "Стефан Македонски" - София, и като член на настоятелството на Университета за национално и световно стопанство в София и председател на Управителния съвет на фондация "Атанас Буров", Виолина Маринова е активно ангажирана  с общественополезна дейност. 

През 2001 г. Виолина Маринова получи престижния приз на фондация "Атанас Буров" за "Най-добър банкер на годината", а през 2005 г. бе удостоена от Банка ОТП с наградата „Андраш Фай” за особени заслуги в работата си в Банка ДСК, най-успешното дружество на Банка ОТП. Наградата е признание за изключителния принос на Виолина Маринова и личното й участие във финансовите успехи на Банка ДСК, и за организационната и ръководната консолидация на Банката. През 2007 г. българският финансов седмичник "Банкер" я обяви за "Банкер на годината", а престижното британско списание Finance Central Europe избра Виолина Маринова за "Банкер на годината в България" в пет поредни години - 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г.

През септември 2013 г. за изключителния й принос за изграждане и запазване на репутацията и доверието към българските финансови институции, пазари и услуги, г-жа Маринова беше удостоена с най-високото национално отличие – орден „Стара планина”, първа степен. През октомври същата година Виолина Маринова бе определена за „Мениджър на годината 2013” в шестото издание на конкурса, организиран от списание „Мениджър”. През март 2014 г. г-жа Маринова  беше удостоена с наградата „Златен кръст за заслуги към Унгария” за приноса й в подкрепата на  двустранния културен обмен между България и Унгария и като признание за участието й в популяризирането на унгарската култура в България. В две поредни години  - 2015 и 2016 - Виолина Маринова беше високо оценена и от авторитетната международна организация Европейска бизнес асамблея (ЕБА) със седалище в Оксфорд, Великобритания.

В рамките на наградите на ЕБА Виолина Маринова беше номинирана в категорията „Мениджър на годината“. Номинациите са резултат от внимателен подбор, извършен от аналитичните центрове на ЕБА, а селекцията на топ мениджърите, номинирани за мениджър на годината, се основава на сбор от критерии, като: представяне и ефективност на ръководената компания,  визия и лидерство, иновативност и креативност, професионализъм, изключителни мениджърски умения, етични бизнес стандарти и корпоративна социална отговорност. Номинацията на г-жа Маринова е заслужено признание за  значителния й принос към развитието и успеха на ръководената от нея институция, за прилагането на най-добрите управленски практики и дейност в името на клиенитите и служителите.