Емил Дандолов е председател на Национална организация на митническите агенти, зам.-управител на "Милицер и Мюнх БГ" ООД, член на Контролната комисия на Националното сдружение на българските спедитори