Иван Велков e председател на Българска фасилити мениджмънт асоциация; медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието. Има над 25-годишен опит като консултант и мениджър в международни и български компании, в които е обучавал и управлявал екипи за работа по инвестиционни проекти. Член на УС на Международната федерация на специалистите по недвижими имоти и на Национално сдружение "Недвижими имоти". Зам.-председател на Столичния общински съвет от 2015 г. Чете лекции в катедра „Мениджмънт на недвижима собственост“ в УНСС