24.06.2022

През 2022 година Национално сдружение "Недвижими имоти" чества своята 30-годишнина. По този повод, на 24 юни, от 9:30 ч.,в зала „Шекспир“ на Гранд хотел Милениум, ще се проведе юбилейна конференция с международно участие. Гост на събитието от името на БСК ще бъде Иван Велков, член на УС и председател на Българската фасилити мениджмънт Асоциация.

Форумът е отворен за всички професионалисти в сферата на недвижимите имоти и свързаните с нея браншове. В конферентцията ще вземат участие и ще споделят опит и нови тенденции представители от 26 европейски държави.

Тържественото честване ще бъде включено и като част от Генералната асамблея на Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти CEPI, която ще се проведе в София, в периода 23-25 юни 2022 г.

Като официални гости са поканени да присъстват представители на държавни и обществени институции, министерства, браншови и бизнес организации, свързани със сферата на недвижимите имоти, представители на академичната общност, медии и др.

Национално сдружение "Недвижими имоти" (НСНИ) е с утвърден международен авторитет национална представителна браншова организация на агенциите за недвижими имоти, обединяваща над 2500 професионалисти. Вече 30 години сдружението налага високи бизнес стандарти и етични норми, с които гарантира коректността и професионализма на своите членове пред потребителите, държавата и бизнеса. НСНИ представлява  членовете си в международната професионална общност на CEPI, FIABCI и NAR. Членува в БТПП, КРИБ и БИС.  Национално сдружение Недвижими имоти се стреми към регулация на бранша и регламентиране на професията „брокер на недвижими имоти”, като още през 2010 г. въведе в България Европейския стандарт за услуги, предоставяни от брокери на недвижими имоти, БДС EN 15 733.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Конференция