Програмата по презентационни умения и “pitching” е изготвена от водещи специалисти на Академията по Иновационен Мениджмънт (АИМ) и е съобразена с нуждите на българските предприятия, като следва световни тенденции. Методът набляга на учене чрез правене и преживяване.

Работилницата цели усвояване на „Принципът на пирамидата“ (Minto Pyramid Principle®) при презентиране. Това е добре познат и популярен метод, създаде от Брабара Минто, автор на книгата „Тhe Minto Pyramid Principle: Logic in Writing, Thinking and Problem Solving“. Той се ползва от бизнес мениджъри, консултанти по управление, инвеститори и други и намира широко приложение в работата на бизнеса - от представяне на данни, кореспонденция до управление на проекти и представяне на структурирани презентации, вкл. т.нар. “elevator’s pitch”. Този метод позволява:

  • бързо събиране и организиране на сложна и разнородна информация;
  • структуриране и визуализиране на данни и информация;
  • планиране и координиране на дейности;
  • подготовка на анализи и обобщение на данни;
  • водене на делови преговори;
  • подготовка на бизнес документи.

Работилницата активно ангажира участниците с екипна работа по решаването на реални казуси и подготовка на презентация. Програмата е подходяща за средно и висше ниво мениджъри, както и за млади хора без професионален опит и експерти, които имат желание и се нуждаят от надграждане на мениджърските си умения с цел управление на иновациите.

Работилница ще се проведе на 1 март 2017 г., от 10:00 – 16:00 ч., в сградата на БСК, ул. Алабин 16-20.

Таксата за участие е 120 лв. с ДДС и е за един участник.

Регистрационната форма да се изпрати на:

Теодора Сотирова

е-mail: ierc2@bia-bg.com

 програма  регистрационна форма

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Работилница за МСП: