Дата: 23.02.2017

Източник: Министерство на икономиката

Прочетено: 1536

В Министерство на икономиката е получена информация от Посолството на Република България в Берлин за предстоящо трето издание на международната конференция „Berlin Energy Transition Dialogue“, организирана съвместно от Федералното министерство на външните работи и Федералното министерство на икономиката и енергетиката през март 2017 г.

В тази връзка се предоставя информация за проект „Иновации в енергийната трансформация“, организиран от Германската енергийна агенция DENA с подкрепата на германския федерален министър на външните работи и германския федерален министър на икономиката и енергетиката. Сред партньорските организации са германските Индустриално-търговски камари в чужбина и Германската общност за международно сътрудничество.

Целта на проекта е създаване на глобална мрежа, насърчаваща иновациите, в която да бъдат включени традиционни и нови участници в сектора.

Предвижда се връчването на Награда за старт-ъп в областта на енергийната трансформация и международен технически фестивал, с цел формиране на дългосрочно функционираща мрежа с фокус върху бизнес моделите и иновациите, която да поддържа и води международния диалог по въпросите на световната енергийна трансформация. Старт-ъпите ще се състезават за награда в следните категории:

  • Градска енергийна трансформация;
  • Пречиствателни технологии срещу климатичните промени;
  • Индустрия 4.0 среща дигиталния свят;
  • Мобилността среща енергийната трансформация;
  • Платформи и общности

Предвижда се и връчването на специална награда за принос на старт-ъп за постигане на 7-та Цел за Устойчиво развитие /гарантиране на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички/.

Организаторите желаят да идентифицират „Посланици на проекта“ и спонсори по света, които биха искали да станат част от този международен проект. България е страна член на световната инициатива за иновации в областта на чистата енергия „Мисия Иновация“ срещу климатичните промени, причинени от човека.

Церемонията по връчването на наградата се предвижда да се проведе през март 2017 г. в Берлин. Повече информация може да се получи директно от Германската енергийна агенция DENA и на интернет страница: http://startup-energy-transition.com/