Дата: 04.10.2017

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 1226

Известни са трудностите пред собствениците на МСП да разширят бизнеса си, да получат финансова подкрепа и да намерят бизнес партньори и нови клиенти. Именно поради тази причина, Европейската комисия (ГД „Растеж“), съвместно с Enterprise Europe Network, поставя началото на своята кампания EU Open for Business „Малък бизнес – Големи амбиции“! Нейната цел е да насърчи собствениците на МСП да разширят бизнеса си и да започнат да развиват международна дейност, като повиши осведомеността относно възможностите, които предлага единният европейски пазар.
Чрез участието си в кампанията всяко МСП може да разшири набора от услуги, които предлагате на клиентите си, и да повиши известността си.

В помощ на предприятията ЕК публикува пакет информационни материали, сред които:

За контакт:
 
Секретариат на кампанията EU Open for Business
EUopen4business@iservice-europa.eu | +32 (0)2 333 59 87

 Научете повече за това, как ЕС подпомага МСП, като посетите сайта на Enterprise Europe Network, както и бизнес портала „Вашата Европа“.