Вие търсите международни партньори, но не знаете откъде да започнете?  Желаете да модернизирате дейността си, но нямате достъп до свежи идеи? Имате нужда от финансиране, но ви трябват насоки за различните европейски и национални програми?

Ние сме тук , за да помогнем на вашата компания да се възползва от единния пазар на ЕС, така както го правят големите играчи.

Нашите експерти могат да ви помогнат в намирането на международни партньори за бизнес, нови технологии и финансиране от ЕС. Могат да ви посъветва и по разнообразни въпроси като защита на интелектуалната собственост, европейско законодателство, стандарти на ЕС, и др.

Ние разполагаме с мощни бази данни и средства за комуникация, с които да се свържем с всяка точка на мрежата близо до мястото на интерес за вашия бизнес. Близо 600 организации в 50 страни работят заедно в продължение на години, за да осигурят пълен обхват на бизнес услуги, които да са достъпни за вас с едно обаждане.

 Основни дейности по проекта за свързани с предоставяне на информация и консултации на МСП относно:

 • Подпомагане интернационализацията на предприятия;
 • Подкрепа при трансфер на технологии и ноу-хау;
 • Предоставяне на информация за стоки и услуги;
 • Достъп до финансиране;
 • Насоки при кандидатстване по програми на ЕС – Хоризонт 2020, COSME и други;
 • Управление на иновативни процеси в предприятията;
 • Консултации относно регулации на ЕС и европейски стандарти;
 • Защита на интелектуална собственост;
 • Организиране на специализирани обучения, семинари и делови форуми;
 • Организиране и провеждане на брокерски събития и международни изложби;

Повече информация за мрежата: 

Целеви групи

МСП

Финансиране
CIP
Обхват
Международен
Бюджетна линия
40 % съфинансиране
Основни дейности

Насърчаване на иновациите и конкурентоспособността в държавите членки на ЕС: създаване на партньорства, търговско сътрудничество, научни изследвания, технологични одити, консултации по европейски регламенти, текущи програми и възможности за финансиране, интернационализация.

Партньори

Всички европейски държави

Веселин Илиев
София 1000, Алабин 16-20, стая 215
+3592 932 09 54
Превенция от корозия – експерти и водещи компании от 9 държави ще представят последни новости в Пловдив

Превенция от корозия – експерти и водещи компании от 9 държави ще представят последни новости в Пловдив

+

"Икономика на споделянето" - специализиран тренинг за МСП

+
Двустранни бизнес срещи, по време на Европейски морски ден 2018, Бургас

Двустранни бизнес срещи, по време на Европейски морски ден 2018, Бургас

+
Конкурс

Конкурс "Иновативно предприятие на годината 2017". Срок - 15 октомври!

+
IFIB 2017 – Италиански форум за индустриална биотехнология и биоикономика - Рим, Италия

IFIB 2017 – Италиански форум за индустриална биотехнология и биоикономика - Рим, Италия

+
Международен инвестиционен форум, международен пазар за дялово финансиране – IPEM 2017, 25-27 януари 2017 г., Кан, Франция

Международен инвестиционен форум, международен пазар за дялово финансиране – IPEM 2017, 25-27 януари 2017 г., Кан, Франция

+
Иновации от природата „Отговор на социалните предизвикателства чрез иновации в природния и културен туризъм“

Иновации от природата „Отговор на социалните предизвикателства чрез иновации в природния и културен туризъм“

+
Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София

Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София

+
Специализирано обучение ''Иновации чрез дизайн

Специализирано обучение ''Иновации чрез дизайн" - 28 септември 2016, БСК

+
Inter Balkan Forum 2016 - 8 юли 2016, Солун (Международни двустранни бизнес срещи)

Inter Balkan Forum 2016 - 8 юли 2016, Солун (Международни двустранни бизнес срещи)

+
Двустранни срещи за създаване на партньорства по проекти и технологичен трансфер по време на Hannover Messe 2016

Двустранни срещи за създаване на партньорства по проекти и технологичен трансфер по време на Hannover Messe 2016

+
B2fair - двустранни бизнес срещи за създаване на партньорства в рамките на Hannover Messe 2016

B2fair - двустранни бизнес срещи за създаване на партньорства в рамките на Hannover Messe 2016

+
IndustryMatchMaking 2016 - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми

IndustryMatchMaking 2016 - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми

+
Специализиран тренинг “Водене на търговски преговори и участие в международни брокерски срещи”- 20 януари 2016, БСК, София

Специализиран тренинг “Водене на търговски преговори и участие в международни брокерски срещи”- 20 януари 2016, БСК, София

+
Двустранни бизнес срещи с унгарска търговска делегация

Двустранни бизнес срещи с унгарска търговска делегация

+
Match4Industry - Двустранни бизнес срещи за търговско коопериране - 15-16 октомври 2015 г., град Коджаели, Турция

Match4Industry - Двустранни бизнес срещи за търговско коопериране - 15-16 октомври 2015 г., град Коджаели, Турция

+
MARKETPLACE AUSTRIA FOOD 2015 – международни двустранни бизнес срещи в хранително-вкусовата промишленост, 7 октомври 2015, Виена, Австрия

MARKETPLACE AUSTRIA FOOD 2015 – международни двустранни бизнес срещи в хранително-вкусовата промишленост, 7 октомври 2015, Виена, Австрия

+
Бизнес форум и двустранни бизнес срещи за компании от страните от Дунавския регион, 01-02 октомври 2015 г.

Бизнес форум и двустранни бизнес срещи за компании от страните от Дунавския регион, 01-02 октомври 2015 г.

+
Семинар

Семинар "Източници за финансиране по рамкови програми на ЕС"

+
IndustryMatchmaking 2015 - Международни двустранни бизнес срещи. Срок за регистрация - 28 февруари!

IndustryMatchmaking 2015 - Международни двустранни бизнес срещи. Срок за регистрация - 28 февруари!

+
Go Green to Environment 2015 - Международни двустранни бизнес срещи. Срок за регистрация - 28 февруари!

Go Green to Environment 2015 - Международни двустранни бизнес срещи. Срок за регистрация - 28 февруари!

+
Лектори и изложители от 22 държави ще участват в Изложенията и конференциите за Югоизточна Европа

Лектори и изложители от 22 държави ще участват в Изложенията и конференциите за Югоизточна Европа

+
Двустранни срещи за създаване на партньорства и консорциуми за участие по програма Хоризонт2020

Двустранни срещи за създаване на партньорства и консорциуми за участие по програма Хоризонт2020

+
Специализирано обучение

Специализирано обучение "Малки и средни предприятия в Хоризонт 2020", 21 януари 2015 г.

+
Процедура по набиране на проектни предложения по проект FRACTALS

Процедура по набиране на проектни предложения по проект FRACTALS

+
IT Experts

IT Experts"s Day, 21 Ноември 2014 г. Корнойбург, Австрия

+
Професионален форум

Професионален форум "Инвестиционни възможности за малки и средни предприятия"

+
Бизнес форум и двустранни бизнес срещи за компании от страните от Дунавския регион, 06-07 ноември 2014 г.

Бизнес форум и двустранни бизнес срещи за компании от страните от Дунавския регион, 06-07 ноември 2014 г.

+
Международни бизнес срещи в областта на химията, химически материали и технологии - 2 Октомври 2014, Барселона, Испания

Международни бизнес срещи в областта на химията, химически материали и технологии - 2 Октомври 2014, Барселона, Испания

+
Двустранни бизнес срещи за търговско коопериране Match4Industry

Двустранни бизнес срещи за търговско коопериране Match4Industry

+
Международни бизнес срещи в областта на хранително-вкусовата промишленост, 24-25 септември 2014 г, Италия

Международни бизнес срещи в областта на хранително-вкусовата промишленост, 24-25 септември 2014 г, Италия

+
Специализирано обучение на тема

Специализирано обучение на тема "Малки и средни предприятия в Хоризонт 2020". Срок за регистрация - 9 септември!

+
Бизнес мисия за растеж и двустранни срещи в Израел – 24-26 юни 2014 г.

Бизнес мисия за растеж и двустранни срещи в Израел – 24-26 юни 2014 г.

+
Двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер, IndustryMatchMaking – IMM2014

Двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер, IndustryMatchMaking – IMM2014

+
GO GREEN TO ENVIRONMENT 2014 – двустранни бизнес срещи

GO GREEN TO ENVIRONMENT 2014 – двустранни бизнес срещи

+
SMAGUA – изложба за води и напояване 2014 г.

SMAGUA – изложба за води и напояване 2014 г.

+
Българо-сръбски бизнес форум се проведе в Ниш (Сърбия) на 19 март 2018 г.

Българо-сръбски бизнес форум се проведе в Ниш (Сърбия) на 19 март 2018 г.

+
Възможност за партньорство по програма

Възможност за партньорство по програма "План за напредък 2018-2019” в рамките на инициативата "Китай – Европа 16+1"

+
ПРОМЯНА НА ХОРИЗОНТА

ПРОМЯНА НА ХОРИЗОНТА

+
Европейската комисия стартира кампания за подпомагане на МСП „EU Open For Business“

Европейската комисия стартира кампания за подпомагане на МСП „EU Open For Business“

+
Ръководството на БСК се срещна с представителите на кюрдския бизнес

Ръководството на БСК се срещна с представителите на кюрдския бизнес

+
Иновации чрез дизайн - обучение, което ни учи да променяме смисъла на традиционните продукти

Иновации чрез дизайн - обучение, което ни учи да променяме смисъла на традиционните продукти

+
Унгарска бизнес делегация се среща с български компании в сектора на храните и напитките

Унгарска бизнес делегация се среща с български компании в сектора на храните и напитките

+
БСК предлага съдействие на иновативни фирми

БСК предлага съдействие на иновативни фирми

+
БСК предлага съдействие на иновативни фирми

БСК предлага съдействие на иновативни фирми

+
„Изнесен търговски офис” ще подпомага външнотърговската дейност на фирмите

„Изнесен търговски офис” ще подпомага външнотърговската дейност на фирмите

+
Висока оценка за проекта EEN, на който БСК е партньор

Висока оценка за проекта EEN, на който БСК е партньор

+

Среща в Свищов

+

Енергийна ефективност - международни бизнес срещи

+
Прочетено:4589