Променящият се климат и намаляването на природните ресурси са ясно послание за налагане на принципите на устойчивото развитие във всички области.

От 11-ти до 13-ти март в София ще се проведат изложенията и конференциите за Югоизточна Европа, обединявайки четири тематични акцента: „Smart Cities" (интелигентни градове), „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, „Save the Planet" (управление на отпадъци и рециклиране) и „Save the Life" (превенция и контрол по време на природни бедствия). И тази година се откроява тенденцията за силно участие на чуждестранни компании в изявата – 46 % от изложителите са от 16 страни, споделят организаторите от Виа Експо.

Благодарение на новите технологии отпадъците вече могат да се разглеждат като ценен ресурс. В рамките на „Save the Planet" изложителите ще представят решения за рециклиране, оползотворяване, събиране, транспорт и третиране на различни видове отпадъци.  Австрия е стратегически партньор и Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, оценява събитието като добра отправна точка за участниците на Австрийския павилион за контакти с общини и български партньори в контекста на новия програмен период за европейско финансиране.

Нараства интересът към темата за интелигентните градове. Изложителите ще покажат решения за сградна автоматизация и контрол на осветление, отопление, охлаждане и климатизация. Постоянно увеличаващият се брой превозни средства налага преосмисляне на неговата организация. “Smart Cities” предлага алтернативи за подобряване на трафика, контрол на достъпа и паркирането, популяризира методите за превръщане на традиционния автомобил в електрически. За първи път ще бъде показан лесен и забавен начин на закупуване на билет в градския транспорт чрез мобилен телефон.

Никога преди въпросите за енергийната ефективност не са били толкова тясно свързани с ежедневието ни. Фирми от България и Австрия ще покажат ново поколение системи, които намаляват чувствително топлинните загуби и осигуряват комфорт на обитаване. Ефективността и екологичният отпечатък вече диктуват избора на технологии за производство на енергия. Най-бързо развиващият се сегмент в микса от възобновяеми енергийни източници е биоенергията. На територията на изложението „ЕЕ и ВЕ“ ще бъдат демонстрирани когенераторни инсталации, биогаз инсталации и дизел генератори и агрегати, котли и камини за изгаряне на биомаса. Те са изключително екологична и икономически обоснована инвестиция, подходяща за отоплителни централи, хотели, обществени сгради, оранжерии, животновъдни ферми, предприятия от леката и тежка промишленост.

В паралелните конференции фокусът ще бъде поставен върху темите: рециклиране на строителни отпадъци, кръговата икономика, локално добиване на енергия от възобновяеми източници, интелигентни транспортни решения. Експерти ще разгледат добри практики за устойчиво градоустройство, сгради с почти нулева енергийна консумация, финансиране на проекти за енергийната ефективност. Интерес ще предизвика въпросът как да се осигури безопасността на градовете, изправени пред заплахата от бедствия от различен характер.

Илияна Павлова от Българската стопанска камара ще разгледа начините за разделно събиране на битовите отпадъци.

След лекторите са експерти от Европейската мрежа на професионалисти по опазване на околната среда (ENEP), Европейската асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството (EDA), Euroheat & Power, Международен алианс за съхранение на енергия и батерии (IBESA), Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на околната среда и водите, Архитектурния съвет на Европа, Камарата на архитектите в България, Университет в Цукуба (Япония) и др.

В традиция се превърна провеждането на Go Green to Environment 2015 – двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер в областта на околната среда, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, управление на отпадъци и рециклиране, организирани от Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара на 13-ти март.

За повече информация: Виа Експо  - www.viaexpo.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Лектори и изложители от 22 държави ще участват в Изложенията и конференциите за Югоизточна Европа