06.10.2022

Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара има удоволствието да ви покани на двустранни срещи по време на Farmaforum 2022, които ще се проведат в хибриден вариант на 6 октомври 2022 онлайн или в Мадрид, Испания.

Събитието е насочено към компании, изследователски институти, университети и други организации, които са активно ангажирани в областта на фармацевтиката, биофармацията, козметиката, биотехнологиите и лабораторните технологии. 

Теми на фокус:

  • Фармация
  • Здраве
  • Козметика
  • Биоиндустрии
  • Биотехнологии в козметиката
  • Свързани сектори: логистика, регулации, качество и производство

Участието в събитието е без такса за участие. Участниците ще бъдат потърсени за обратна връзка от съответния support офис на Enterprise Europe Network, отговарящ за тяхната държава. За България това е Българска стопанска камара.

Линк за регистрация: FARMAFORUM 2022 | Registration (b2match.io)

Посочете в Settings за свой Support Office: BULGARIAN INDUSTRIAL ASSOCIATION;

Стъпки за регистрация и участие: https://www.ierc.bia-bg.com/registrationsteps

Крайни срокове и основни насоки: FARMAFORUM 2022 - How it works? (b2match.io)

Краен срок за регистрация и насрочване на срещи: 4 октомври 2022 г.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Двустранни срещи (B2B) по време на Farmaforum 2022