Целта на тренинга е да запознае МСП с основните етапи при водене на търговски преговори с международни партньори и ползите от участие в международни брокерски срещи.

 

Обучението е разделено на 3 модула:

  • Международни брокерски срещи – възможност за намиране на нови партньори и пазари; изготвяне на успешен бизнес профил (Милена Стоева, Теодора Сотирова)
  • Водене на търговски преговори – подготовка, етапи, трудни ситуации в преговорния процес и техники за преодоляване (Кенет Лефковиц)
  • Симулация на реални преговори

 

Семинарът е насочен към фирми, които са участвали на предишни наши брокерски събития и за такива, които са регистрирани за участие в международни брокерски срещи IMM 2016:

https://www.b2match.eu/imm2016

Семинарът е за фирми и от следните сектори: машиностроене, металообработване, системи за индустриална автоматизация, индустриални мрежи и софтуер, контролно-измервателна апаратура, индустриална електроника и роботика, изследване, развойна дейност и услуги, електротехника.

Семинарът е безплатен!

Всеки участник ще получи безплатно ръководство за участие в панаири и делови срещи!

 

 

Представяне на лекторите:

Г-н Кенет Лефковиц, управляващ съдружник на New Europe Corporate Advisory. Г-н Лефковиц има дългогодишен опит в търговските преговори и работа за големи мултинационални компании.

Милена Стоева е експерт в Enterprise Europe Network и от 4 години се специализира в организирането и управлението на международни брокерски събития, бизнес мисии и изложения.

Теодора Сотирова е експерт в Enterprise Europe Network и е с дългогодишен опит в организирането на събития и изготвяне на фирмени профили.

КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ - 18 ЯНУАРИ 2016 Г.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Специализиран тренинг “Водене на търговски преговори и участие в международни брокерски срещи”- 20 януари 2016, БСК, София