Дата: 03.10.2008

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2997

В рамките на есенния технически панаир в Пловдив се проведоха международни бизнес срещи в сферата на енергийната ефективност.

В рамките на есенния технически панаир в Пловдив Enterprise Europe Network–България организира международни бизнес срещи в сферата на енергийната ефективност.

Българската стопанска камара е партньор в мрежата на EEN и участва в организацията и провеждането на събитието.

Мероприятието се проведе на 2 и 3 октомври 2008 г. и обедини следните направления от сферата на енергетиката:

  • Цялостни решения в сферата на енергийната ефективност с промишлено приложение;
  • Алтернативни и възобновяеми енергийни източници;
  • Управление на твърдите отпадъци и отпадни води в промишлеността в контекста на оптимизиране енергийната ефективност на производствените предприятия;
  • Фотоволтаични технологии и продукти;
  • Машини и оборудване приложими в сферата на енергийната ефективност;
  • Оборудване и технологии, както и цялостни решения за екологична преработка на твърди отпадъци и отпадни води за промишлени предприятия;
  • Биогоривa.

Съорганизатори са партньори от мрежата от Италия, Гърция, Румъния и Германия.

За допълнителна информация вижте:

Информационна брошура

Технологични профили и оферти на български фирми, работещи в сферата на енергийната ефективност 

Форма за участие и формуляр за изготвяне на технологичен профил

За въпроси и коментари можете да се обръщате към:
Калин Мутафчиев (kalin.mutafchiev@online.bg) и
Теодора Георгиева (teodora.georgieva@online.bg);
Тел.: 02/973 3000