Дата: 27.09.2019

Източник: БСК

Прочетено: 2050

Център "Външноикономическо сътрудничество" към БСК беше домакин на среща на Секторна група „Креативни индустрии“ на мрежата Enterprise Europe Network. Срещата се проведе на 26-27 септември и в нея участваха представители на мрежата от Англия, Шотландия, Италия, Германия, Швеция, Холандия, Белгия, Португалия, Полша, Словения, Дания, Гърция. Организациите, участващи в Секторната група са представители на агенции за подкрепа на иновациите, регионална банка за развитие, търговско-индустриални камари, агенции за внос/износ, университетски центрове. Всички те работят в страните си с членска база от хиляди предприятия, включително от сектора на креативните индустрии.

Повечето от гостите посещават за първи път България и за тях това е абсолютно непозната територия по отношение на това, което може да предложи като възможности за сътрудничество в тази област. БСК представи програма, която позволи на гостите да се запознаят с възможностите на региона, свързани с креативните индустрии, като делегацията посети Интер Експо Център и получи информация относно подкрепата за сектора от изнесената презентация на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции. Отделно в програмата БСК предвиди и възможност за креативни малки и средни предприятия да търсят международни партньори чрез сесия „pitch for foreign partners“. Чуждестранните гости останаха изненадани и впечатлени от възможностите за бизнес сътрудничество в областта на креативните индустрии в България.

Секторната група към мрежата Enterprise Europe Network е създадена през 2010 година с цел да задълбочи международното сътрудничество в сектора, като България за първи път е домакин на нейна среща.