Дата: 23.07.2018

Източник: БСК

Прочетено: 572

Българска стопанска камара съдейства при намиране на партньор от Норвегия за кандидатстване по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“, част от норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

БСК и Innovation Norway предлагат безплатна помощ при намиране на норвежки партньори за български фирми с конкретни идеи за кандидатстване по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“, част от норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Норвежката страна поема ангажимент за целенасочено търсене на норвежки фирми и конфиденциално третиране на всяка комуникация между страните.

БСК и Innovation Norway работят за Enterprise Europe Network.

Предлаганата помощ е безплатна за страните.

За повече информация:

Боряна Младенова
тел.: 02 932 0934
e-mail: b.mladenova@bia-bg.com