Дата: 29.09.2016

Източник: БСК

Прочетено: 2026

Иновации чрез дизайн - обучение, което ни учи как една идея може да промени света не само чрез промяна на технологията, но с промяна на смисъла на продукта.

На 28 септември 2016 г., Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара и италианската компания DÁppolonia проведоха обучение на тема "Иновации чрез дизайн" -  обучение, което ни учи как една идея може да промени света не само чрез промяна на технологията, но с промяна на смисъла на продукта. 

Лекторите запознаха участниците с основните принципи на дизайн чрез иновации, като се фокусираха върху дизайна като ключов двигател за развитие на МСП на световния пазар.

Целта на тренинга беше да представи на участниците ползите и възможностите от прилагане на дизайн чрез иновации:

  • Ползите от стратегическия дизайн за МСП;
  • Моделиране/ оформяне на Вашия продукт чрез прилагане принципите на потребителски ориентирания дизайн (Customer-Centred Design);
  • Какво означава иновации чрез дизайн (Design-Driven Innovation);
  • Представяне на казус.
По време на практическите обучения участниците имаха възможност да работят по конкретни казуси, показващи как e възможно да превърнеш идеята в иновация. 

През 2017 г. предстои провеждането на по-задълбочени обучения, с които да се даде възможност на фирмите да работят директно с ментори от сферата на иновацииите чрез дизайн на европейско ниво. 

 

За повече информация

Веселин Илиев

Тел: 02 932 0954;

ierc@bia-bg.com