Как да създаваме иновации, които потребителите не очакват, но които в крайна сметка ще харесат? Как да създадете продукт или услуга, които се открояват от доминиращите на пазара и са толкова необходими, че хората неминуемо ги заобичват?

Отговор на тези въпроси, може да получите с прилагането на принципите на иновации чрез дизайн (design-driven innovation). Тези принципи разкриват как лидерите на Apple, Nintendo, Alessi и др., изграждат ненадминати и устойчиви конкурентни предимства чрез иновации, които не идват от пазара, а създават нов пазар. Тези лидери се състезават с продукти и услуги, които имат радикално ново значение, които предлагат напълно нова причина да бъдат закупени от клиентите. Иновационният дизайн предлага решение как да създадеш тази нова визия и как успешно да я предложиш на клиентите си.

„Не можеш просто да питаш потребителите какво искат и да опитваш да им го даваш. До времето, в което ще си го създал, те ще искат нещо ново.” (Стив Джобс).

Цели и обхват на тренинга:

Обучението цели да популяризира и да Ви запознае с основните принципи на дизайн чрез иновации, като се фокусира върху дизайна като ключов двигател за развитие на малки и средни предприятия МСП на световния пазар.

Целта на обучението е да запознае участниците с ползите и възможностите от прилагане на дизайн чрез иновации:

  • Ползите от стратегическия дизайн за МСП
  • Моделиране/ оформяне на Вашия продукт чрез прилагане принципите на потребителски ориентирания дизайн (Customer-Centred Design)
  • Какво означава иновации чрез дизайн (Design-Driven Innovation).

Обучението обхваща два дни присъствени курсове и 3-месечен он-лайн курс с чуждестранни ментори. Всеки участник ще има възможност да избере 6 обучителни модула от общо 15, които смята за най релевантни за неговата сфера на дейност. Обучението по различните модули ще се проведе он-лайн. След преминаване на избраните модули, всеки участник ще трябва да разработи и представи казус, който ще бъде свързан с дейността на организацията или фирмата, в която работи. Участниците ще бъдат напътствани по време на разработката и ще им бъдат предоставени реални примери, върху които могат да построят своя казус. Разработените казуси ще бъдат представени и дискутирани на финално събитие, което се предвижда за април 2017г.

Обучението е предназначено за:

  • МСП с доказана концепция на иновативен продукт, процес или услуга и обещаваща бизнес стратегия за комерсиализация на европейско/световно ниво;
  • МСП с продукт, процес или услуга вече на пазара, която желае и има доказана идея как да подобри, така че да изпревари конкурентите си, да увеличи пазарния си дял и да спомогне за решаване на проблем в определена област;

МСП с иновативен продукт, процес или услуга, който ще създаде изцяло нов пазар.

Допускат се и участници, потенциални кандидати по Инструмента за МСП.

Обучението ще се проведе на Английски език. Не се предвижда превод!

Регистрации се приемат до 11 януари, сряда, или до изчерпване на местата!

Местата за участие за ограничени!

Повече информация, програма и регистрационна форма ще намерите в прикачените документи (под снимката на публикацията).

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Специализиран тренинг за малки и средни предприятия