Специализиран тренинг за малки и средни предприятия

Източници за финансиране на предприятието.
Защо да изберем „Икономика на споделянето”?

БСК, София, 28 ноември 2018, сряда

 

Имате иновативна идея за бизнес или готов бизнес план, но нямате финансиране?

БСК организира специализиран тренинг за малки и средни предприятия, даващ насока за основните типове източници за финансиране и набиране на финанси за конкретно бизнес предложение. Ще се разгледат дялово и дългово финансиране и по-подробно – грантово. Ще се обсъди как да се оптимизира бизнес план според различните финансови инструменти, по какво инвеститорът познава дали бизнес идеята е с потенциал за висок доход, както и Европейските рамкови програми с конкретните възможности в България. Ще има възможност да се дискутира Хоризонт 2020, Инструмент за МСП и работа с Портал на участниците.

Вторият панел ще се спре на принципите на икономика на споделянето, предимства и недостатъци на такива бизнес модели.

Цели и обхват на тренинга:

Тренингът е отворен за широк кръг МСП. Специално внимание ще бъде отделено на целевите групи по проект SharON (подкрепен от Програма COSME на ЕС). Потенциалните бенефициенти на проекта са МСП, работещи в сферата на споделената икономика, разработващи интернет платформи и по-специално: Технологични инициативи с идеи, но без бизнес модел; Съществуващи МСП, които развиват своя бизнес и социални инициативи за съвместна икономика; Възрастни и опитни играчи, които вече са потвърдили своите бизнес модели и търсят разширяване на услугите си.

Тренингът ще идентифицира МСП, които да се включат в SharON и да се подготвят за участие в тридневен Boot camp в София и pitching пред потенциални инвеститори във Варшава. Участието в проект SharON е безплатно.

Събитието е без такса за участие, но се изисква регистрация. Регистрации се приемат до 26.11.2018 г. или до изчерпване на местата! 

За информация: Лилия Топалова-Мартинез, тел.: +359 2 932 09 31; e-mail: ierc3@bia-bg.com  

П Р О Г Р А М А 

28 ноември 2018, сряда

13:45-14:00

Регистрация на участниците

14:00-14:10

Откриване и въведение в SharON – подпомагане на бизнес модели от икономика на споделянето

14:10-15:30

Панел 1:

 • Избор на финансов инструмент в зависимост от конкретния проект. Сравнение между възможностите.
 • Бизнес план: цел, различия според целта, съществени елементи, примери.
 • Как мисли инвеститорът?
 • Практическа задача.
  • Европейски рамкови програми – възможностите в България: източници на информация, намиране на партньори, управление. Как да си помогнем?

Въпроси и отговори.

15:30-15:45

Кафе пауза

15:45-17:00

Панел 2:*

 • Какво споделяме – примери от съществуващата практика
 • Запознаване с принципите на SE
 • Кое днес е SE
  • SWOT анализ

Въпроси и отговори.

*Съдържанието на Панел 2 до голяма степен се припокрива с това от първия тренинг по проект SharON

 

За лектора:

Веселин Илиев, главен директор в Българска стопанска камара, ръководител Enterprise Europe Network, Национално контактно лице „Достъп до финансиране“ по Хоризонт 2020, лицензиран консултант на IMP³rove Академия за иновационен мениджмънт на ЕК, на Innovation Health на Check Enterprise Ireland и координатор на дейностите по Инструмент за МСП към Хоризонт 2020.

Работна група „Интернационализация“ и „Достъп до финансиране“ на Enterprise Europe Network, инвестиционен консултант. Участва активно в няколко работни групи на BUSINESSEUROPE.

Ръководил е Служба по търговско-икономически въпроси в посолството в Любляна, бил е в ръководството на български.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Специализиран тренинг за МСП „Източници за финансиране на предприятието. Защо да изберем „Икономика на споделянето”?