Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара съвместно с Бизнес и иновационен център, гр. Лацио имат удоволствието да поканят компании и организации на 7-ото издание на IFIB 2017 – Италиански форум за индустриална биотехнология и биоикономика с провеждането на международни брокерски срещи. Форумът има за цел укрепване и разширяване на мрежата за биоикономика в евро-средиземноморското пространство и насърчаване на партньорствата.

Фокусът на форума е биотехнологията като доставчик на нови ресурси за индустрии и ще бъде организиран под формата на кръгли маси и сесии, посветени на специфични подсектори на индустриалната биотехнология: циркулярна икономика, енергийни и био-рафинерии, агро-хранителна промишленост, политиките за индустриалната биотехнология и биологичната икономика.

Международните делови срещи в рамките на форума ще се проведат в 2 дни и са насочени към  стартиращи фирми, фирми, университети, публични и частни изследователски центрове в областта на индустриалната биотехнология и биоикономиката. Срещите дават възможност за създаването на ефективни контакти за сътрудничество с потенциални бизнес, технологични и проектни партньори, обмен на опит и идеи.

Стартиращи компании ще имат възможност за представяне на идеи, получаване на съвети от експерти в областта в рамките на 3 дни – от 4-6 октомври. Проявяващите интерес фирми ще трябва да заявят участие до 14 юли, петък на следния линк:

http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=127  

 

Основни сектори:

 • Биоикономика и кръгова икономика
 • Енергийни и био-рафинерии
 • Биобазирани индустрии
 • Биотехнологии в хранително-вкусовата промишленост

Защо да участвате:

 • Създаване на сътрудничество в областта на бизнеса, научните изследвания и трансфера на технологии в областта на биотехнологиите и биоикономиката;
 • За обсъждане на нови проектни идеи на международно ниво и изграждане на качествени партньорства с цел участие в проекти на ЕС;
 • За обмяна на опит и научаване на нови тенденции в областта.

Как да участвате:

 • Регистрирайте се онлайн на https://www.b2match.eu/ifib2017 и качете своя профил за сътрудничество (cooperation profile) в онлайн каталога, като посочите ‘BG-Bulgarian Industrial Association, както е названието ни на английски език като ваш „Local support office“;
 • Онлайн каталогът ще бъде редовно актуализиран с новите профили;
 • Участниците избират интересните за тях профили от онлайн каталога и подават заявки за срещи;
 • Вие можете да разглеждате профилите на участниците и да изпращате и приемате заявки за срещи през вашия профил за достъп до платформата на събитието;
 • След изпращане на заявка системата резервира 30-минутна среща по време на събитието на 5-6 октомври 2017 г. 
 • Индивидуален график за срещи ще бъде изпратен по имейл на всеки участник няколко дни преди брокерските срещи;
 • Дати и място на събитието: 5-6 октомври 2017 г., Рим

Крайни срокове:

 • Регистрация: до 22 септември 2017 г. 
 • Изпращане и получаване на заявки за В2В срещи: от 23 септември до 29 септември 2017 г. 
 • Двустранни бизнес срещи: 5-6 октомври 2017

Такса за участие: 

Събитието е без такса за участие.

Повече информация за съпътстващите събития и програмата на форума ще намерите на https://www.b2match.eu/ifib2017

За повече информация:

Веселин Илиев

Българска стопанска камара

Тел: +359 2/ 932 09 34

Е-mail: ierc@bia-bg.com

www.ierc.bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

IFIB 2017 – Италиански форум за индустриална биотехнология и биоикономика - Рим, Италия