Дата: 26 юни 2018, София,

Място: БСК - София 1000, ул. Алабин 16-20, ет.1

Час: 13:30 – 17:00

_______

Какво представлява икономика на споделянето (Sharing Economy – SE)?

Икономика на споделянето е ново явление, свързано с цифровите технологии, което засяга създаването на нови бизнес модели, включващи сътрудничество и обмен, интернет платформи, които свързват хората, като им позволяват да предоставят услуги или съвместно използване на активи, ресурси, време, умения и капитал, без прехвърляне на права за собственост. Такива примери са „Споделено пътуване“, „Съквартиранти“ и Puzl Coworking от България и Blablacar и Airbnb в международен мащаб. Икономиката на споделянето се превърна във важен, но противоречив икономически и социален феномен, на който се отделя все повече внимание.

Цели и обхват на тренинга:

Проектът SharON има за цел да разгледа явлението икономика на споделянето в пет партниращи си страни (България, Естония, Италия, Полша, Словакия) чрез идентифициране на МСП, ориентирани към иновациите и технологиите, които работят или желаят да работят в рамките на споделената икономика. Целта е да открием потенциала и нуждите на собствениците на платформи и стартиращите фирми и да изградим съответни подпомагащи програми. Тренингът също така има за цел да повиши осведомеността и да разпространи знания за споделената икономика и нейното нарастващо значение в глобалната и регионалната икономика.

Обучението ще се проведе на български и английски език. Не се предвижда превод!

Събитието е без такса за участие, но се изисква регистрация. Регистрации се приемат до 25.06.2018 г. или до изчерпване на местата!

Ще се радваме да участвате!

За информация: Паолина Божидарова, тел.: 02 9362 0934, e-mail: ierc3@bia-bg.com 

Програма:

13:30 – 14:00

Регистрация

14:00 – 14:15

Поздравление. Въведение в курса и представяне на проекта.

14:15 – 15:30

 • Какво споделяме – примери от съществуващата практика
 • Запознаване с принципите на SE
 • Кое днес е SE
 • SWOT анализ
 • Правна регламентация
 • Насоки на ЕК

Лектор: Веселин Илиев

15:30 – 15:45

Кафе пауза

15:45 – 16:45

 • Икономика на споделяне: принципи и опит
 • Въздействието на споделянето на икономиката върху общностите
 • Перспективи за нова форма на развитие чрез споделящата икономика
 • Икономиката на споделяне и нейните социални предизвикателства
 • Мрежа за споделяне на икономиката
 • Съзнателното потребление
 • Въздействия и възможности

Лектор: Анселмо Капороси

16:45 – 17:00

Дискусия


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЕКТОРИТЕ:

Веселин Илиев

Веселин Илиев, главен директор в Българска стопанска камара, ръководител Enterprise Europe Network, Национално контактно лице „Достъп до рисково финансиране“ по Хоризонт 2020, лицензиран консултант на IMP³rove Академия за иновационен мениджмънт на ЕК и на Innovation Health Check на Enterprise Ireland.

Работни групи „Интернационализация“ и „Достъп до финансиране“, Секторна група „Околна среда“ на Enterprise Europe Network, инвестиционен консултант.

Ръководил е Служба по търговско-икономически въпроси в посолството в Любляна, бил е в ръководството на български предприятия, ръководил е първият български ГАПС (гъвкава автоматизирана производствена система) и е отговарял за производството и продажбата на компютърни изделия в Изотимпекс. Участва активно в няколко работни групи на BUSINESSEUROPE.

Веселин Илиев е инженер „Хидро и пневмо автоматизация“, магистър „Международни икономически отношения“, специализирал финанси към The Chartered Institute of Bankers, London, специализирал е в Китай, Белгия, Австрия, Испания, Германия. Владее английски, ползва словенски, руски и сръбски езици.

Анселмо Капороси 

Експерт с над 25 години опит в надзора на операции, проекти и бизнес услуги с дългогодишен и консолидиран опит в разработването на европейски транснационални проекти, устойчиво развитие на социалните предприятия, разпространение на Корпоративна социална отговорност (CSR) и оперативно изпълнение, управление на проекти и анализ на нуждите, , оценка на изпълнението и препоръки за подобряване на човешките ресурси. Консултиране и подпомагане на компаниите да бъдат по-ефикасни и ефективни, като позволяват на бизнес стратегията да се превърне в конкурентно предимство чрез създаване на подход към хората, които да им помогнат да развият своите постижения. Като акредитиран треньор, учител и наставник, работи с директори и мениджъри в области като лично и професионално развитие, подкрепа за лидерство и преход към нови роли. Висок опит и умения, характеризиращи се с динамичен подход, за идентифициране, проектиране и внедряване на иновативни решения за личностно и бизнес развитие.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.