Проекти: 11
ПЛАСТИК ПАКТ България

ПЛАСТИК ПАКТ България

+
Иновация на виртуалната реалност и стандартите на ЕС в сектора на недвижимите имоти

Иновация на виртуалната реалност и стандартите на ЕС в сектора на недвижимите имоти

+
BeSMART: Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност

BeSMART: Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност

+
ECoVEM

ECoVEM

+
МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема

МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема

+
Готови за дигитална трансформация чрез съвместни действия на социалните партньори за развитие на специфични дигитални умения на работната сила в предприятията

Готови за дигитална трансформация чрез съвместни действия на социалните партньори за развитие на специфични дигитални умения на работната сила в предприятията

+
TransFormWork - „Социалните партньори – заедно за дигиталната трансформация на света на труда. Нови измерения на социалния диалог, произтичащи от Автономното рамково споразумение за дигитализация“

TransFormWork - „Социалните партньори – заедно за дигиталната трансформация на света на труда. Нови измерения на социалния диалог, произтичащи от Автономното рамково споразумение за дигитализация“

+
Изграждане на дигитален предприемачески капацитет на възрастните хора чрез иновативна платформа за обучение (eDigiStars)“

Изграждане на дигитален предприемачески капацитет на възрастните хора чрез иновативна платформа за обучение (eDigiStars)“

+
Re-Dial: Отговорен социален диалог за достоен живот

Re-Dial: Отговорен социален диалог за достоен живот

+
BE-Rural – “Осъществяване на потенциала на регионалните и местните биоикономики

BE-Rural – “Осъществяване на потенциала на регионалните и местните биоикономики"

+
Проект „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED)

Проект „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED)

+