Българска стопанска камара и Национална агенция за приходите имат удоволствието да Ви поканят на специализиран семинар, насочен към икономически оператори. Семинарът е предназначен за участници със сравнително високо ниво на компетентност по прилагане на система ИНТРАСТАТ, имащи интерес само към практическите аспекти. 

Лектори ще бъдат водещи експерти от дирекция „ИНТРАСТАТ” при ЦУ на НАП. 

Семинарът ще се проведе в БСК, София, ул. Алабин 16-20, от 9:15 до 15:30 ч. на 3 април 2018 (вторник) и 15 май 2018 (вторник). С оглед на възможността за активно участие от страна на участниците броят на местата е ограничен. 

Регистрации се приемат до 30 март, петък, за първото обучение, и до 11 май, петък, за второто. 

За информация и регистрация: Боряна Младенова, тел.: 02 932 0934, E-mail: b.mladenova@bia-bg.com 

ПРОГРАМА и РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Специализирано обучение за ИНТРАСТАТ оператори. Коментари и практика по прилагането на система ИНТРАСТАТ