Българска стопанска камара и Национална агенция за приходите имат удоволствието да Ви поканят на специализирано обучение, насочено към икономически оператори. Обучението е предназначено за участници със сравнително добро ниво на компетентност по прилагане на система ИНТРАСТАТ, имащи интерес към практическите аспекти. 

Лектор са водещи експерти от дирекция „ИНТРАСТАТ” при ЦУ на НАП. 

Обучението предполага познаване на действащата нормативна и методологична уредба по прилагане на система ИНТРАСТАТ! 

Обученията ще се проведат в БСК, София, ул. Алабин 16-20,
от 9:15 до 15:30 ч. на 15 май 2018 (вторник).

С оглед на възможността за активно включване от страна на участниците, броят на местата е ограничен.

Регистрации се приемат до 11 май, петък.

Цената е 120 лв. на участник (с вкл. ДДС). 

Таксата се заплаща в срок до 11 май, петък, за второто. Таксата се заплаща САМО след наше потвърждение на регистрацията, което ще направим на горепосочения от Вас e-mail, по сметката на Българска стопанска камара:

Банка ДСК, София, Клон “Калоян”
IBAN: BG61STSA93000021609234
BIC КОД: STSABGSF
Основание: Такса обучение „ИНТРАСТАТ”

МОЛЯ НЕ ИЗВЪРШВАЙТЕ ПЛАЩАНЕ БЕЗ НАШЕ ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА! 

Заплащане на място не се предвижда, поради невъзможност за подготовка на материалите и планиране на работата. Фактурите се получават на място при регистрацията. Участие се допуска след изпращането на попълнена регистрационна форма и заплащане на такса. При невъзможност за участие на записал се участник, той може да бъде заменен с друг с писмено предизвестие.

ПРОГРАМА РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

_______

Представяне на лекторите  

Даниела Янева, и.д. Директор Дирекция „Интрастат“, Централно управление на НАП 

Работя в Дирекция „Интрастат“ в Централно управление на НАП от нейното създаване – януари 2005г. Преди това имам дългогодишен експертен опит в статистика на външната търговия в Националния статистически институт.

Преминала съм през учебен стаж в областта на външнотърговската статистика и работа като национален експерт в ГД „Евростат“ на Европейската комисия в град Люксембург.

Работя по прилагане, развитие и усъвършенстване на системата в областта на законодателство, методология, статистически контрол и качеството на декларираните данни, разработване на правила за валидация и др. в съответствие с европейското законодателство и препоръки и изучаване опита на други страни-членки в тази сфера.

Участвала съм в национални и международни срещи в областта на външнотърговската статистика. 

Невена Георгиева, главен експерт, Дирекция „Интрастат“, Централно управление на НАП 

Работя в системата на НАП от 2005г. От 2005г. до 2010г. съм работила в дирекция „Контрол“, сектор Ревизии. Имам опит в контролната дейност в областта на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

В дирекция „Интрастат“ съм от 2010г. Занимавам се основно с контролната дейност на декларираните данни по система Интрастат в частта на проверките, в която като източник за контрол се използва информацията, декларирана по ЗДДС, изготвям отговори на методологични въпроси, участвам при изготвяне на нормативни документи, указания, наръчници, лектор в обучения на служители на НАП и Интрастат оператори. 

Петър Илиев, главен експерт, Дирекция „Интрастат“, Централно управление на НАП 

Работя в НАП и дирекция „Интрастат“ от 2008 година. Основните ми отговорности са администриране и развитие на информационна система Интрастат, оказване съдействие на Интрастат оператори по технически проблеми.

__________

За информация и регистрация: Боряна Младенова, тел.: 02 932 0934, E-mail: b.mladenova@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Специализирано обучение за ИНТРАСТАТ оператори. Коментари и практика по прилагането на система ИНТРАСТАТ.