11.04.2013

Българска стопанска камара и Национална агенция за приходите организират специализиран семинар, насочен към икономически оператори. Семинарът ще се проведе на 11 април 2013 г. от 09:15 до 15:15 в залата на БСК.

Темата е провокирана от нововъведения в националното законодателство и зачестилите въпроси по методология и специфични казуси.

Таксата за участие е 150 лв. с ДДС и се заплаща до 10 април. С оглед на възможността за активно участие от страна на участниците броят на местата е ограничен. При по-голям от планирания интерес ще се определи дата за втори семинар. Регистрации се приемат до 9 април или до изчерпване на местата.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ИНТРАСТАТ – изменения в нормативната уредба,  методологически указания и специфични казуси – 2013 г.