Дата: 13.10.2017

Източник: БСК

Прочетено: 4029

Подробно ръководство за всеобхватното търговско и икономическо споразумение между ЕС и Канада (СЕТА).

Българска стопанска камара припомня процедурите по митническото оформяне на стоки за износ към Канада от страна на страни – членки на ЕС по реда и при условията на Всеобхватното икономическото и търговско споразумение между ЕС и Канада (CETA). За да се възползват от намалените тарифи и преференциалното третиране съгласно Споразумението след влизането му в сила, европейските износители следва:

1. Да кандидатстват за номер на регистриран износител (REX number) посредством попълване на форма – Заявление за регистриран износител. Заявлението (APPLICATION TO BECOME A REGISTERED EXPORTER) ще откриете ТУК, а също и на сайта на Европейската комисия. Крайният срок за регистрация е 31 декември 2017 г.

2. Да изпратят попълнената форма до националната митница (виж листа с контакти на митническите власти по азбучен ред на държавите – членки).

3. Да попълнят Декларацията за произход на стоките, което включва посочване на вече получения номер на регистриран износител.

4. На базата на Декларацията за произход, стоките, предмет на износа ще се ползват с преференциалния режим по реда на Споразумението.

Допълнителна информация може да бъде получена на уеб-сайта на Европейската комисия.