Дата: 25.07.2017

Източник: Bloomberg TV

Прочетено: 5432

"Много малко държави в света имат сбор от внос и износ, надхвърлящ БВП. Това означава, че сме силно отворена икономика“, каза Веселин Илиев за Bloomberg TV.

Положителната тенденция в българския износ за увеличаване дела на стоки и услуги с по-висока добавена стойност се утвърждава и през 2016. Това коментира Веселин Илиев, главен директор „Външноикономическо сътрудничество“ в Българска стопанска камара (БСК) в ефира на предаването „В развитие“ с водещ Велко Каменов.

„Българската икономика е малка и силно отворена. Много малко държави в света имат сбор от внос и износ, надхвърлящ БВП. Това означава, че сме силно отворена икономика“, обясни Илиев.

По думите му ние все по-добре се възползваме от нишите, които откриваме в различни части на света, а българските предприемачи са пъргави и склонни са да поемат риск.

„Налице е положителна тенденция за нарастване износа на електроника, електротехника, машини и апарати“, посочи той.

„Няма как малка държава като България с ограничени природни ресурси да бъде износител на суровини. До преди присъединяването към ЕС за първи път правихме такъв анализ – около 32-33% от износа беше от суровини и материали с много малка степен на преработка. Сега този процент е спаднал до 27-28%“, допълни още Илиев.