Българската стопанска камара има удоволствието да Ви покани на

специализирано обучение за подготовка на проекти по
Фаза1 на Инструмента за МСП, Хоризонт 2020, 

на 30 септември 2016 г., петък, от 09:30 до 17:00 ч.
в сградата на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1).
 

___________

Цели и обхват на обучението:

  • Стратегията на схема Инструмент за МСП като част от Хоризонт 2020;
  • Темите за финансиране през 2017;
  • С какво да се запознаем подробно и какво може да пропуснем при подготовката на проект за фаза 1;
  • Формуляр за кандидатстване в детайли – фаза 1;
  • Добри и лоши практики.

Обучението е предназначено за:

  • МСП с доказана концепция на иновативен продукт, процес или услуга и обещаваща бизнес стратегия за комерсиализация на европейско/световно ниво;
  • МСП с продукт, процес или услуга вече на пазара, която желае и има доказана идея как да подобри, така че да изпревари конкурентите си, да увеличи пазарния си дял и да спомогне за решаване на проблем в определена област;
  • МСП с иновативен продукт, процес или услуга, който ще създаде изцяло нов пазар;
  • МСП с неуспешни проекти по Инструмент за МСП – над 10 точки.

___________

За участие се допускат и представители на консултантски фирми, които желаят да повишат своя капацитет.

Местата за участие са ограничени до 25 души.

Таксата за участие е 130 лв. без ДДС за един участник.   

Срок за регистрация: 17 септември 2016 г.                      Срок за плащане: 21 септември 2016 г.

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

 ___________

Лектор:

Евгени Косев, Суонзи, Великобритания: По настоящем мениджър финансиране и иновации към Enterprise Europe Network – Суонзи, Великобритания. Евгени Косев има доказан опит както в разработване и управление на проекти по партньорските схеми на Хоризонт 2020*, така и по Инструмент за МСП като до момента е участвал в успешното разработване на 3 финансирани проекта по програмата. С изключителен практически опит и лекторски умения  Евгени пое ангажимент да предостави свое ноу-хау под формата на конкретни примери и детайлно разглеждане на документите за кандидатстване по Фаза 1 на Инструмента. Евгени активно подпомага иновативни старт-ъп фирми, университетски спин-аут, малки и средни предприятия на територията на Уелс.

*Лекторът притежава детайлно практическо и теоретично познание върху цялостната програма Хоризонт 2020, което ще ви позволи да задавате въпроси и по други теми по време на почивките.

___________

ПРОГРАМА

Формат на обучението: дискусии, практически примери и упражнения 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар: Подготовка на проекти по Фаза 1 на Инструмента за МСП, Хоризонт 2020