26.10.2017

  • Оптимизирайте инвестициите си за иновации!
  • Идентифицирайте основните проблеми пред Вашата компания и разберете как да ги решите!
  • Оценете колко печеливши са Вашите иновативни продукти/услуги!
  • Създайте начини за подобряване на бизнеса!
  • Използвайте най-голямата база данни за сравнение на иновационния капацитет на МСП в Европа!
  • Намалете времето, за което Ваш продукт излиза на пазара, за да правите по-бързи печалби!

Ще бъдат избрани 10 фирми, които трябва да отговарят на следните критерии:

  • Съществуваща стратегия за навлизане на чужди пазари чрез иновативни продукти, услуги, процеси и/или бизнес модел;
  • Минимум 4 пълни финансови години;
  • Минимум 10 служители;
  • Потенциал за растеж и създаване на работни места. 

Услугата е безплатна за избраните фирми, а реалната цена е 4000 евро, които са финансирани от Европейската комисия. Анализът на състоянието на фирмата се осъществява с помощта на IMP3rove – специализиран инструмент, разработен от AT Kerney и Европейската комисия.

.

Дата: 26.10.2017

Източник: БСК

Прочетено: 3718