Дата: 09.06.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1503

Българска стопанска камара започва предлагането на нова услуга.

Българска стопанска камара започва предлагането на нова услуга.

Безплатни консултации за проекти по
Инструмента за МСП на „Хоризонт 2020“

Услугата включва:

  1. Анализ на идеята за проектно предложение и насочване към подходящи обяви;
  2. Преглед на вече изготвено предложение (ново или което вече е подавано и не е спечелило);
  3. Изработване на препоръки за подобряване на проектното предложение;
  4. Повторно преглеждане и финализиране на предложението.

Услугата е безплатна за МСП, които искат или вече са кандидатствали по Инструмента за МСП на „Хоризонт 2020“.

БСК и фирмата подписват споразумение за конфиденциалност, което е изцяло съобразено с интересите на фирмата.