Целта на обучението е да Ви запознае с:

  • Стратегията на схема Инструмент за МСП като част от Хоризонт 2020;
  • Темите за финансиране през 2016 и 2017;
  • С какво да се запознаем подробно и какво може да пропуснем при подготовката на проект за фаза 1;
  • Формуляр за кандидатстване в детайли – фаза 1;
  • Добри и лоши практики.

Обучението е предназначено за:

  • МСП с доказана концепция на иновативен продукт, процес или услуга и обещаваща бизнес стратегия за комерсиализация на европейско/световно ниво;
  • МСП с продукт, процес или услуга вече на пазара, която желае и има доказана идея как да подобри, така че да изпревари конкурентите си, да увеличи пазарния си дял и да спомогне за решаване на проблем в определена област;
  • МСП с иновативен продукт, процес или услуга, който ще създаде изцяло нов пазар;
  • МСП с неуспешни проекти по Инструмент за МСП – над 10 точки.

Допускат се участници, потенциални кандидати по Инструмента за МСП.

Лектор:

Евгени Косев, Суонзи, Великобритания: По настоящем мениджър финансиране и иновации към Enterprise Europe Network – Суонзи, Великобритания. Евгени Косев има доказан опит както в разработване и управление на проекти по партньорските схеми на Хоризонт 2020*, така и по Инструмент за МСП като до момента е участвал в успешното разработване на 3 финансирани проекта по програмата. С изключителен практически опит и лекторски умения  Евгени пое ангажимент да предостави свое ноу-хау под формата на конкретни примери и детайлно разглеждане на документите за кандидатстване по Фаза 1 на Инструмента. Евгени активно подпомага иновативни старт-ъп фирми, университетски спин-аут, малки и средни предприятия на територията на Уелс.

*Лекторът притежава детайлно практическо и теоретично познание върху цялостната програма Хоризонт 2020, което ще ви позволи да задавате въпроси и по други теми по време на почивките. 

 

Приложение: програма и регистрационна форма

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар