На 23 март 2016 г., от 10.30 до 12.00 часа, в заседателната зала на Центъра за обучение на БАН, бул. „Цариградско шосе“ 125, Бл. 26-Б, ет. 2, ще се проведе консултация във връзка с подготовката на проекти за MSCA-RISE-2016 - схемата за обмен на изследователи и новатори от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Консултацията се организира от националните контактни лица за дейностите Мария Скл.-Кюри за България и е предназначена за организации, които ще кандидатстват с проект по настоящия отворен конкурс MSCA-RISE-2016 (Call deadline: 28 April 2016).

Моля да потвърдите Вашето участие на http://doodle.com/poll/uev6kk5h4ygzg94y и да изпратите предварително въпросите си по е-мейл до А. Матеева, mateeva@cu.bas.bg и Г. Чупренска, tchouprenska@cu.bas.bg

 

За допълнителна информация:

Антоанета Матеева

Главен експерт ‚Международни отношения и европейски програми‘

Българска академия на науките

Тел.: ++3592 979 52 35

Е-mail: mateeva@cu.bas.bg

MSCA NCP, H2020

www.net4mobility.eu

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Подготовка на проекти за участие по програмата „Мария Склодовска-Кюри“, Рамкова програма „Хоризонт 2020“