Дата: 25.05.2015

Източник: Steinbeis-Europa-Zentrum

Прочетено: 794

В рамките на DanuBalt, се провежда проучване, за да се установят факторите, които пречат на развитието на иновационния потенциал на дунавските и балтийските региони. Цели се да се идентифицират проблемите пред кандидатите по европейските програми за иновации и научни изследвания като Хоризонт 2020.

Проучването е достъпно тук. Отговорите отнемат 20-25 минути. Участието в него е от изключително значение, тъй като събраните резултати ще бъдат използвани за изготвянето на план за действие и предложения за подобряване и разширяване на участието в Хоризонт 2020. Последващият анализ ще дефинира възможно сътрудничество с Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Българска стопанска камара призовава за участие в проучването в срок до 30.05.2015 г.