16.09.2013

Българска стопанска камара организира обучителен семинар  „Прилагане изискванията на законодателството за управление на битови и масово разпространени отпадъци в промишлените предприятия” в рамките на проект „ОПТИМЕС”.

Семинарът ще се проведе на 26.09.2013, четвъртък, от 13:00 до 16:00 часа , БСК, залата на І етаж, ул. Алабин 16-20, София

Курсът е насочен към малки и средни предприятия от текстилния сектор. В рамките на обучението ще бъдат разгледани следните тематични области:

1. Изисквания за разделно събиране на битови отпадъци:

•  Цели за рециклиране на фракциите: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;

•  Цели за депониране и рециклиране на биоразградими отпадъци;

•  Финансови механизми при управлението на отпадъците;

 

2.  Изисквания за разделно събиране на масово разпространени отпадъци:

•  Отпадъци от опаковки;

•  Отработени масла;

•  Електронно и електрическо оборудване;

•  Излезли от употреба МПС;

•  Опасни отпадъци от бита.

 

3.  Цели за рециклиране на строителни отпадъци

4.  Изисквания за управление на производствени отпадъци

5.  Предотвратяване на образуването на отпадъци

 

Темите ще бъдат представени от Антони Тончевси експерт по управление на отпадъците и представител на МОСВ.

Всеки участник ще получи презентациите и ще може да участва в дискусиите и практическите казуси. След завършване на курса всяка фирма ще има възможност да получи безплатни индувидуални консултации за оптимизиране на енергийните си разходи на място. Заявка за консултация може да се посочи и при регистрация.

Поради ограничения капацитет на залата е необходимо наше потвърждение на регистрацията за участие. Семинарът е безплатен.

Срок за регистрация – 23 септември 2013 г., понеделник, или до изчерпване на местата.

 

Дата: 16.09.2013

Източник: BIA

Прочетено: 2971