Уважаеми дами и господа,

Българска стопанска камара има удоволствието да ви покани на семинар – дискусия относно възможности за подобряване на енергийната и екологичната ефективност сред предприятията от текстилния сектор, насочен към доставчици на екологични услуги – консултански фирми, енергийни асоциации и др. заинтересовани от проблемите на околната среда.

Участниците на семинара ще имат възможността да се запознаят с целите на изпълнявания от БСК европейски проект „ОПТИМЕС”, насочен към повишаване информираността на производителите от текстилния бранш в България за въздействието на тяхното производство върху околната среда.

Ще бъде предоставена възможност за включване на заинтересовани доставчици на екологични услуги в дейностите по проекта и за осъществяване на директен контакт с фирми от текстилния сектор с конкретни проблеми и нужди по подобряване на енергийната и екологичната им ефективност.

Партньори по проекта са организации от Франция, Испания, Гърция, Германия и Португалия.

Дискусията ще се проведе на 5 юли 2012, четвъртък, от 11.00 – 12.30 ч., в БСК, София, ул. Алабин 16-20. Водещ ще бъде зам. председателят на БСК г-н Камен Колев, главен експерт по проекта.

Участието в семинара е безплатно. С оглед на възможността за активно участие от страна на доставчиците на екологични услуги, броят на участниците е ограничен. Регистрации за участие се приемат до 4 юли, сряда, или до изчерпване на местата.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусия за възможностите за подобряване енергийната и екологичната ефективност сред предприятията от текстилния сектор