Дата: 11.07.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3411

Дискусия-семинар относно възможностите за подобряване на енергийната и екологична ефективност сред предприятията от текстилния сектор се проведе на 5 юли 2012 г. в рамките на осъществявания от БСК европейски проект „ОПТИМЕС“, насочен към повишаване информираността на производителите от текстилния бранш в България за въздействието на тяхното производство върху околната среда.

В семинара се включиха доставчици на екологични услуги – консултантски фирми, енергийни асоциации и др., с потенциален интерес за включване с дейности по проекта, както и за осъществяване на директен контакт с фирми от текстилния сектор с конкретни проблеми и нужди, свързани с подобряване на енергийната и екологичната им ефективност.

Партньори на БСК по проекта „ОПТИМЕС“ са организации от Франция, Испания, Гърция, Германия и Португалия.