Дата: 30.03.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3347

На 28 и 29 март 2012 година в Българска стопанска камара се проведе втора работна среща по проекта ОПТИМЕС – възможности за подобряване на енергийните показатели в МСП.

Целите на проекта са насочени към повишаване информираността на малките и средни предприятия относно въздействието на тяхното производство върху околната среда както и да им даде достъп до информация и услуги, които ще им помогнат да намалят своята консумация на енергия.

След идентифициране на техните нужди и анализ на разходите за ресурси, фирмите ще имат възможност за сключване на ефективни партньорства с доставчици на екологични услуги (консултантски фирми, екологични, одиторски и други агенции), които ще им дадат знания и опит за оптимизиране на тяхната дейност. 

За България това са фирмите от текстилния сектор.

Проектът включва партньори от шест европейски държави - Франция, Испания, България, Гърция, Германия и Португалия и обхваща още секторите храни, строителни материали и производство и преработка на метали.

ОПТИМЕС е финансиран от ЕК в рамките на европейската мрежа за подпомагане на МСП Enterprise Europe Network и ще продължи да се изпълнява до края на 2013 г.