Целите на проекта са насочени към повишаване информираността на малките и средни предприятия относно въздействието на тяхното производство върху околната среда както и да им даде достъп до информация и услуги, които ще им помогнат да намалят своята консумация на енергия.

След идентифициране на техните нужди и анализ на разходите за ресурси, фирмите ще имат възможност за сключване на ефективни партньорства с доставчици на екологични услуги (консултантски фирми, екологични, одиторски и други агенции), които ще им дадат знания и опит за оптимизиране на тяхната дейност.

Целеви групи

МСП  от секторите текстил, строителни материали, производство и преработка на метали, храни.

Финансиране
ЕК, Enterprise Europe Network
Обхват
Международен
Бюджетна линия
1 018 300 евро, 80% съфинансиране
Основни дейности

Предоставяне на екологични услуги сред МСП под формата на семинари и обучения.

Резултати

МСП ще имат възможност за сключване на ефективни партньорства с доставчици на екологични услуги (консултантски фирми, екологични, одиторски и други агенции), които ще им дадат знания и опит за оптимизиране на тяхната дейност.

Партньори

Проектът включва партньори от шест европейски държави - Франция, Испания, България, Гърция, Германия и Португалия и обхваща още секторите храни, строителни материали и производство и преработка на метали.

Веселин Илиев
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 54
Силвия Тодорова
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 30
Прочетено:1050